Konkurs Przemówień i Oceniania w naszym klubie – podsumowanie

27 marca odbył się w naszym klubie Konkurs Przemówień oraz Konkurs Oceniania. W szranki stanął bardzo mocny zespół, w którego skład weszli: Ewa, Joanna, Piotr i Tomasz (Konkurs Wystąpień) oraz Beata i Michał (Konkurs Oceniania).
Wszyscy mówcy wypadli wyśmienicie. Widać było duże zaangażownie oraz mnóstwo ciężkiej pracy poświęconej przygotowaniom. Zaszczytne pierwsze miejsce wywalczyła Joasia, która zaprezentowała prawdziwy oratorski kunszt w przemówieniu zatytuowanym “Tik-Tak”.
.
Surowej ocenie Beaty i Michała, poddała się Danusia, która wygłosiła 5 mowę – “Wyginam śmiało ciało”. Danusia pokazała nam jak ważną rolę pełni właściwa gestykulacja oraz przekaz niewerbalny. Nasi oceniający, zaprezentowali konstruktywną informację zwrotną, jednak to Beata okazała się zwyciężczynią.
.
Wszystkim uczestnikom oraz osobom, zaangażowanym w spotkanie, chciałbym serdecznie podziękować. Ewa jako główny organizator konkursu, uświadomiła nam, iż zmysł organizatorski to jej mocna strona.
Zwycięzcom, życzymy sukcesów w wielkim finale na szczeblu ogólnopolskim.
.
Toastmaster Łukasz

 

Konkurs Przemówień i Oceniania w naszym klubie – 27 marca 2012

 

Już we wtorek 27 marca kolejna przyjemność dla jednych, dla innych nowe wyzwanie –  Konkurs Przemówień i Oceniania.

Jeśli chcesz stanąć w szranki z najlepszymi zgłoś się do Ewy Turek, która organizuje konkurs.

Zapraszamy wszystkich do wysłuchania przemówień i ewaluacji!

Podsumowanie spotkania 20 marca 2012

Co to jest Cloud Computing (przetwarzanie w chmurze),  jakie usługi oferuje oraz z jakimi modelami dostępności tego nowego trendu IT możemy się spotkać dowiedzieliśmy się na spotkaniu, które prowadził Tomek.

Zagubiona walizka z precjozami naszego klubu na początku opóźniła rozpoczęcie spotkania.

Sławek, który pełnił funkcje głównego oceniającego sprawnie przedstawił swoją grupę funkcyjną: Leszka – Kontrolera Płynności, Stanisława – Chronemetrażystę i Łukasza – Gramatyka. Umieszczenie przez Łukasza słowa dnia w agendzie (przez aplikację easy-Speak) pozwoliło Sławkowi użyć go zanim oficjalnie słowo „Promienny” zostało odczytane.

Po krótkim wstępie uczestnicy odpowiadali na pytanie dnia „Czy spotkałeś się z terminem Cloud computing – przetwarzanie w chmurze, a może masz pomysł na nową usługę w chmurze np. wirtualny dentysta ?”.

Pierwszą promienną mowę wygłosił Artur. Opowiedział on nam swoją historię „wycieczki” do wyspiarskiego kraju wraz z niezwykłymi perypetiami jakich doświadczył.

Po nim występowała Dominika, która realizując piaty projekt mówiła o rozwoju i wzroście w przemówieniu „Jak stałam się drzewem”.

Swoje trzecie wystąpienie przedstawił Sławek. Deliberował on na temat dyscypliny oraz jej wpływu na działalność klubów Toastmasters.

Ostatnim mówcą była Joanna, która realizowała projekt zaawansowany. Nakłaniała nas do radosnego zaakceptowania zmiany strategii wynagrodzenia oraz polityki jakości w  firmie meblowej dziadka.

Po przerwie Magda zadawała interesujące gorące pytania Danusi, Patrycji, Ernestowi i Monice. W trakcie głosowania uznaliśmy, że najlepiej odpowiedziała na pytanie Danusia … Gratulujemy!

Sprawnie informacje zwrotne na temat wystąpień przedstawili oceniający Ewa, Iwona, Michał i Halinka.

Dziękuję za wspaniałe 2 godziny spędzone z członkami klubu i gośćmi spotkania.

Pozdrawiam, Tomek

Podsumowanie spotkania 6 marca 2012

Spotkanie było niezwykłe – rozmawialismy o wartościach naszego klubu. Jakie wartości klubu są najważniejsze? Co wyróżnia nasz klub spośród innych? Czego uczymy się w klubie? Jakich nowych umiejętności nabyliśmy w klubie? Co powoduje, że przychodzimy na kolejne spotkanie?

Prawie całe spotkanie zostało nagrane przez profesjonalnego operatora Pawła. Część ujęć znajdzie się w filmie promocyjnym naszego klubu.

Zwykle mamy jedno pytanie dnia, na które wszyscy odpowiadają.  Tym razem było wiele pytań. Każdy z nas odpowiadał na wybrane przez siebie pytanie.

W trakcie spotkania wysłuchaliśmy czterech wystąpień. Pierwszym mówcą był Tomek, który wygłosił swoją pierwszą mowę zatytułowaną “Nie bo”. Opowiedział nam o swoim hobby – szybownictwie i porównał naukę latania do nauki wystąpień publicznych w naszym klubie. Przybliżył nam etapy nauki prowadzącej do samodzielnego lotu. W klubie będzie realizował etapy pozwalające zostać świetnym mówcą.

Alek w swoim siódmym przemówieniu pod tytułem “Kup pan cegłę” zobrazował etapy zakupu mieszkania od dewelopera oraz proces budowy domu. Porównał dwie drogi prowadzące do własnego lokum i przekazał nam wiele danych liczbowych na ten temat. Jeśli ktoś jest na etapie zastanawiania się co jest lepszym rozwiązaniem to powinien zgłosić się do Alka po dalsze informacje.

Halina realizowała swój dziewiąty projekt – jego tytuł “Zostań celebrytą”. Przekonywała tych, którzy szukają nowej pracy o rozważeniu zostania celebrytą. Pokazywała różne drogi prowadzące do rozpoznawalności przez ludzi i media. Wskazała blaski i cienie życia celebryty. Jej wystapienie zawierało zarówno elementy sarkazmu jak i humoru. Barwne opowiadanie pobudziło naszą wyobraźnię.

Ewa wygłosiła dziesiątą mowę i był to jej ostatni projekt z podręcznika podstawowego mówcy. W przemówieniu zatytułowanym “Lipton w genetyce” informowała o badaniach dr Bruca Liptona. Wskazywały one, iż sygnały z zewnątrz, czyli ze środowiska kontrolują DNA, włączając w to energetyczne sygnały pochodzące z naszych pozytywnych i negatywnych myśli, co ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Ewa inspirowała nas do zmiany przekonań, która może odbywać się rewolucyjnie lub ewolucyjnie.

W trakcie przerwy członkowie klubu pozowali do zdjęcia:-)

Konkurs gorących pytań, czyli odpowiadanie na pytanie bez przygotowania prowadził Tomek. Zaskoczył wszystkich ciekawymi i czasem trudnymi pytaniami. Zwyciężczynią konkursu została Monika.

Oceniający kolejnych mówców: Michał, Beata, Małgosia i Alicja podsumowali dobre strony wystąpień. Wskazali także to, co mówcy powinni poprawić, aby ich przemówienia były efektowniejsze i efektywniejsze w przyszłości.

Przebieg spotkania nadzorował Główny Oceniający Łukasz i jego zespół: Chronometrażysta Artur, Kontroler płynności Darek i Gramatyk Sławek.

Gościom podobało się spotkanie i chętnie odwiedzą nas znowu.

Danusia poprosiła, aby chętni do pomocy w realizacji filmu zgłaszali się do niej.

Beata – Skarbnik-  poinformowała, że już ponad 1/5 obecnych członków wpłaciła składki, mimo, iż termin upływa pod koniec marca.

Toastmaster Danusia