Czy każdy może zostać członkiem klubu Toastmasters?

Tak, każdy kto wypełni deklarację członkowską, złoży ją u Wiceprezesa ds. Członkostwa i opłaci składkę może ubiegać się o członkostwo w klubie.  Ostateczną decyzję o przyjęciu nowego członka podejmują aktywni członkowie klubu w głosowaniu.

Czy można być członkiem więcej niż jednego klubu?

Tak, nie ma w tym względzie ograniczeń.

Czy uczestnictwo w spotkaniach klubu Toastmasters jest płatne?

Nie, jeśli jesteś gościem. Jako gość możesz uczestniczyć w spotkaniach trzy razy. To pozwala na lepsze ich zrozumienie i podjęcie świadomej decyzji obecności w klubie jako członek, który raz na pół roku reguluje składkę.

Czy wygłaszanie mów jest obowiązkowe?

Uczestnictwo w spotkaniach to przede wszystkim nauka. Wygłaszanie mów nie jest obowiązkiem, ale środkiem do doskonalenia swoich umiejętności. Częstotliwość wygłaszania mów to indywidualna sprawa.

Czy mogę liczyć na czyjąś pomoc w klubie?

Tak, możesz liczyć na pomoc członków Zarządu, pozostałych członków klubu, a w stawianiu pierwszych kroków w organizacji Toastmasters pomoże Ci Mentor. Mentor to doświadczony klubowicz, który pomaga początkującym, wyjaśnia zasady obowiązujące w klubie, wspiera w przygotowywaniu pierwszych mów oraz kreowaniu indywidualnej ścieżki liderskiej.

Czy podręczniki są płatne?

Program edukacyjny Pathways jest dostępny poprzez platformę elektroniczną. Drukowane podręczniki dostepne są za dodatkową opłatą.

Czy moje członkostwo w klubie wygasa?

Członkostwo w klubie odnawia się w cyklach półrocznych. Semestry trwają od kwietnia do września i od października do marca. Każdorazowo opłacając składkę w terminie przedłuża się obecność w danym klubie.

Czy muszę przychodzić na każde spotkanie klubu?

Nie, nie jest to obowiązkowe chociaż każde spotkanie to okazja do tego, by dowiedzieć się czegoś nowego i ciekawego. To właśnie poprzez cotygodniowe uczestnictwo w spotkaniach realizujemy się jako aktywni członkowie społeczności Toastmasters.

Czy jako członek jednego klubu, mogę uczestniczyć w spotkaniach innego?

Tak, jest to nawet bardzo wskazane – można być wówczas tylko gościem, ale również pełnić rolę funkcyjną czy też wygłosić mowę. Pozwala to poznać nowych ludzi i przyczynia się do rozwoju. Odwiedziny innych klubów to wspaniała okazja do integracji środowiska Toastmasters. Aktywni członkowie Toastmasters z innych klubów nie podlegają ograniczeniu wizyt do 3 spotkań jak goście.