Spotkanie : Motywy społeczne wg Davida McClellanda 19.07.2022

Mateusz Tarnowski wprowadził nas w świat motywacji według teorii  McClellanda. Teoria głosi, że naszą motywacją kierują trzy potrzeby: potrzeba osiągnięć, władzy i przynależności. Podczas sesji pytania uczestnicy mówili o swoich potrzebach. Wymieli potrzebę dopasowania szafy do pokoju, potrzeba doradzania innym, potrzeba przynależności do grupy i wiele innych. 

Sesję mów przygotowanych zaczął Mateusz Kamiński  zabrał nas w podróż w głąb swoich emocji. Głębia ludzkiej psychiki ma wiele postaci. 

Drugą mowę wygłosiła Julia Fiołka. Opowiadała o zachowaniach w tłumie. Podała kilka prostych rad, by nie utrudniać sobie funkcjonowania. Warto wypuścisz wychodzących z autobusu, zanim wsiądziemy, zejść sobie z drogi i skupić na tym co się dzieje wokół nas zamiast do zamiast na telefonie. 

Andrzej Bulak opowiadał nas jak ważny jest dobrej jakości mentoring. Podał kilka przykładów braku mentoringu. Niezaopiekowane osoby odchodzą i nie mają podstawowej wiedzy. Lepiej wybrać mentora na początku drogi. 

Gorące pytania poprowadziła Olga Jassa. Uczestnicy opowiadali o wolności w dołku, o indykach lubiących bimber i o tym co myśli głodny. Było trochę absurdu  wynikającego z nowej wersji polskich powiedzeń. Interpretacje były kreatywne. 

Spotkanie było pełne ciekawych informacji humoru i życiowych rozważań. 

Zwycięzcami zostali: 

Mowa Andrzej Bulak

Ewaluacja Wiktor Bartko 

odpowiedź na gorące pytanie: Mikołaj nasz gość