Podsumowanie spotkania z 22. marca

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Wiosna, ach to ty”. Żółciutkie żonkile na stołach wprowadziły wiosenną atmosferę. Wszyscy uczestnicy w odpowiedzi na pytanie dnia wspominali o znakach
wiosny.

Mówcy realizujący ścieżkę Kompetentny mówca wygłosili kolejne projekty. Ewa przedstawiła nam wyczerpujące fakty i statystyki dotyczące nieśmiałości. Michał, z wyjątkowy humorem i mową ciała przekonywał, że jamnik to styl życia. Drugi Michał przekonywał, że na nierobienie backupu danych po prostu nas nie stać, a internet czasami „znika”.

Druga część spotkania była wyjątkowa: wysłuchaliśmy dwóch wystąpień szkoleniowych. Małgosia rozszyfrowała tajemnicze skróty min. CC i CL, oraz przybliżyła ścieżkę liderską, którą realizujemy będąc w klubie Toastmaster.

Kolejne wystąpienie wygłosiła Beata. W bardzo ciekawy sposób przybliżyła program realizowany
przez klub: Distinguished Club Program. Wykorzystała ciekawe pomoce wizualne. Dowiedzieliśmy się, że nasz klub: Top Careers Toastmaster zmierza w wyznaczonym kierunku po osiągnięcie kolejnych wyróżnień.

Nad przebiegiem spotkania czuwał zespół Joasi Tkaczyk Nowakowskiej w składzie: Danusia, Karolina i Sławek. Danusia sygnalizowała upływający czas wystąpień, Karolina kontrolowała płynność mowy, a Sławek stosowanie poprawnej polszczyzny. Słowem wyznaczonym na ten dzień było „przesilenie”. Najczęściej użyła go Ewa.

Pierwsze wiosenne spotkanie w klubie było okazją do wysłuchania ciekawych mów i odświeżenia wiedzy o ścieżkach rozwoju: mówcy i lidera.

Nasz klub otrzymał też specjalne podziękowanie od organizacji AIESEC za pomoc w szkoleniach podczasów targów pracy i kariery.

Wszystkim uczestnikom dziękuje za obecność i możliwość bycia Toastmasterem wieczoru w przyjaznej atmosferze.

Monika Miśniakiewicz

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz