Mentoring w praktyce


Mentoring
jest to ustrukturyzowana relacja partnerska między mentorem, czyli osobą bardziej doświadczoną, a uczniem, podopiecznym (tzw. mentee). Mentoring często kojarzy się z dawaniem rad, jednak najskuteczniejszy jest wtedy, gdy stosowane są w nim odpowiednie narzędzia, takie jak na przykład stosowanie techniki pytań otwartych.

Mentor pomaga zidentyfikować bariery, może dostarczyć przydatnych informacji, ale to od ucznia zależy, czy z nich skorzysta, czy też nie. To podopieczny podejmuje decyzje i ponosi jej konsekwencje.

Obie strony są dla siebie partnerami. Ich relacja opiera się na wzajemnej empatii, zrozumieniu i zaufaniu.
Temat spotkania powinien pochodzić od podopiecznego lub powinien być przez niego zaakceptowany. Mentoring różni się od nauczania tym, że rolą mentora nie jest przekazanie całej posiadanej wiedzy, lecz tylko elementów, które dotyczą poruszanych zagadnień i mają odniesienie do sytuacji ucznia.

Praktyczne zalecenia dla mentorów:

 • Warto przekazać informacje zwięźle, odnosząc się do obserwowalnych, mierzalnych faktów, w kategoriach opisu. Warto zaznaczyć:
 • „jest to mój osobisty pogląd”, „ja to tak widzę”
 • Podkreślenie subiektywności budzi zaufanie, jeśli w dalszej części będzie opis, a nie kategoryczne stwierdzenia. Wszelkie sugestie, interpretacje, a co gorsza oceny odniosą przeciwny skutek rodząc nieufność i powodując utratę zaufania, a co najmniej odrzucenie przekłamanej informacji.
 • Można przytoczyć bardzo krótką metaforę, w postaci cytatu filmowego, teatralnego, skojarzenia, fragmentu biografii lub własnego przeżycia.

*Przygotowując się do rozmowy z mentorem jako podopieczny: (*przyp.red)

 • Przeanalizuj swoje mocne i słabe strony jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne. Z czym czujesz się dobrze, a co chciałbyś jeszcze poprawić? Dlaczego?
 • Przemyśl, dlaczego chcesz nauczyć się występować publicznie, jaki jest Twój cel? (występujesz przed ludźmi w pracy/szkole, chcesz się jasno i precyzyjnie komunikować, a może zyskać większą pewność siebie lub swobodę w komunikacji w większej grupie?). Im bardziej szczegółowo określisz swój cel, tym łatwiej można wytyczyć kolejne kroki w Twoim rozwoju osoby występującej przed publicznością.
 • Porozmawiaj z mentorem o zasadach na jakich będziecie się komunikować: rozmowa bezpośrednia, telefon, email. Warto uszanować czas, który poświęca nam druga osoba.
 • Zwróć uwagę na to od czego chciałabyś/chciałbyś zacząć. Skonsultuj swoje spostrzeżenia.Nie warto czekać, aż nadarzy się ten idealny moment na praktykowanie. Warto pojawiać się na scenie tak często jak to możliwe, w końcu praktyka czyni zarówno mistrzynię, jak i mistrza. :)Jeżeli jedna ze stron mentor – podopieczny, pomimo deklaracji, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, warto ponownie rozważyć dalszą współpracę.

  Artykuł autorstwa Alicji Moszyńskiej.
  red. Andrzej Wasiluk