Podsumowanie spotkania_4. czerwca

Spotkanie to pełne było liczb, i to nie byle jakich, bo dotyczących naszego klubu. Były statystyki, tabele, wykresy podsumowujące działalność poprzedniego roku Top Careers Toastmasters. Na spotkaniu można było się dowiedzieć między innymi: jaki był sumaryczny czas naszych spotkań, ile zostało wygłoszonych mów, kto przekazał najwięcej informacji zwrotnych i wiele innych.

Jakby tego było mało spotkanie było dość eksperymentalne o niecodziennym przebiegu. Nie tracąc czasu na pytanie dnia, przeszliśmy płynnie do mów, które na tym spotkaniu poprzedzone były wprowadzeniem wygłaszanym przez oceniających.

Jako mówcy zaprezentowali się Agnieszka i Leszek w mowach z podręcznika Kompetentnego Mówcy i Ewa w mowie zaawansowanej, a Alicja poprowadziła szkolenie dotyczące jakże istotnych dla Toastmasterów tematów: Personal Brandingu i Networkingu.

Oprócz informacji zwrotnej przekazanej przez oceniających, mówcy na spotkaniu dostali pisemne oceny od wielu innych członków klubu, którzy mieli na to dedykowany czas.

Konkurs gorących pytań poprowadził Jarek, a zwycięzcą został Zbyszek.

Spotkanie zakończyło się w czasie 2h 10 minut.

Toastmaster Darek

statistics-numbers2