Parę słów o uważności językowej…

Czy Twój sposób mówienia i komunikowania się z innymi, ułatwia Ci mówienie w przestrzeni publicznej i ze sceny?

Pewnie czasem przeczuwasz lub wiesz, że chcesz mieć więcej zręczności, łatwości, że chcesz mówić inaczej. Inaczej, czyli jak? Co sprzyja mówieniu w taki sposób, by inni chcieli słuchać, a jeszcze lepiej, by nie mogli się doczekać tego, co usłyszą od Ciebie.

Świadomość i uważność, to jest to, czego Ci trzeba, moim zdaniem. Świadomości tego,  co chcesz powiedzieć, co chcesz wyrazić, z jaką intencją będziesz mówić oraz uważności na słowa – czy słowa wyrażą, to o czym myślisz.

Profesor Bralczyk mówi o tym: „Po co mówisz, to, co mówisz?”. Czy ktoś będzie miał korzyść, jeśli wysłucha tego, co masz do powiedzenia? Czy będzie to dla tej osoby przyjemne?

Zachęcam do rezygnacji z ogólników.

Postaram się – nie wiadomo, co konkretnie zrobię i tym samym stwarzam przestrzeń do domysłów, bo brakuje nazwania konkretnych czynności, jakie podejmę, gdy będę się starać i nie wiadomo, co ma na myśli odbiorca komunikatu, gdy słyszy, że będę się starać. Może to doprowadzić do sporu wynikającego z nieporozumienia.

Podobna sytuacja jest, gdy mówimy „spróbuję”. Spróbuję załatwić tę sprawę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie wiadomo, co konkretnie zrobi rozmówca i pojawia się przestrzeń do domysłów. Domysły i interpretacje mogą przyczyniać się do nieporozumienia, a nawet konfliktu.

Zachęcam również do uważności na słowa, na znaczenie w danym kontekście. Warto wzbogacać swoje słownictwo korzystając ze słownika synonimów i wybierać te, które wyrażają myśli, zgodnie z intencją.

Jeśli powiem, że poświęcę jutro czas na zakupy nowych ubrań, to prawdopodobnie oznacza to, że świadomie przeznaczę część dnia na zrobienie zakupów bez poczucia dokonania bohaterskiej czynności. Słowo poświęcę może sugerować, że zrezygnuję z czegoś ważnego dla mnie, czyli coś stracę na rzecz innej czynności. Jeśli te zakupy mają być dla innej osoby, to może ona odczuwać dyskomfort i presję odwdzięczenia się, gdy słyszy o poświeceniu.

Jednak w sytuacji, gdy faktycznie planujemy dokonać bohaterskiej czynności (poświecenia}, to warto o tym powiedzieć wyraźnie, co to dla nas oznacza.

Korzystanie ze słownika synonimów przyczynia się do rozwijania inteligencji lingwistycznej, ułatwia mówienie, gdyż wzbogacamy zasób słów i jednocześnie przyczynia się do nawiązywania kontaktów z ludźmi i pielęgnowania relacji dających radość.

autorka artykułu: Alicja Kusch
PRrr Andrzej Wasiluk 😉