“Wstawaj, szkoda życia”. Spotkanie 08.06.2021

🎯Spotkanie pod hasłem “Wstawaj, szkoda życia”już za nami. Toastmaster wieczoru, Natalia Chojecka zwróciła uwagę klubowiczów na to, jak ważny jest ruch w codziennym życiu i jak go połączyć z powszechną pracą przed komputerem. Podczas sesji odpowiedzi na pytania dnia, uczestnicy spotkania podzielili się swoimi sposobami na prowadzenie aktywnego trybu życia.
👉Podczas spotkania, mowę wygłosiło 2 klubowiczów.
Andrzej Wasiluk „Myślenie wizualne w praktyce” ze ścieżki Engaging Humor. Andrzej, za pomocą rzutnika i wyświetlanej prezentacji, opowiedział jak za pomocą ilustracji w jasny sposób wyrazić swoje myśli.
Tomasz Fidos „Nowy ETL” ze ścieżki Visionary Communication.
Tomasz wygłosił mowę informacyjną z zakresu branży IT i opowiedział, jak rozmawiać z zespołem o wdrażaniu nowych rozwiązań.
👉Sesję gorących pytań przygotowała i przeprowadziła Alicja Kusch.
🏆Zwycięzcami wieczoru zostali:🏆
Najlepszy mówca: Andrzej Wasiluk
Najlepszy oceniający: Mateusz Czopiński
Gorące pytania: Wiktor Bartko
Humor: Wiktor Bartko