Za nami pierwsze spotkanie w 2019 roku

Za nami pierwsze spotkanie w 2019 roku 🎉
Poprowadził je Andrzej Bulak, przedstawiając niezwykle ciekawe propozycje związane z naszą klubową edukacją.

Najlepszym mówcą okazała się Beata Matusiak-Bulak, która wygłosiła mowę pt. “Nigdy więcej”.

Tytułem Najlepszego oceniającego został doceniony Tomasz Fidos.

A w Odpowiedziach na gorące pytania widownia wskazała naszego gościa Mikołaja, który jednocześnie dostał nagrodę za Najlepszy humor.

Gratulacje !!!🏺🏺🏺