Podsumowanie spotkania_5. lutego 2013

Motywacja

We wtorek 5.02 odbyło się nasze kolejne spotkanie, które poprowadził Antoni Jakubowski. Tematem była motywacja, ale mniej w ujęciu teoretycznym a bardziej – praktycznym. Jako przykład posłużyła relacja braci Vincenta i Teo van Goghów.

Vicent wyprzedzał swoją epokę, a w jego talent wierzył jedynie jego młodszy brat, który całe dorosłe życie utrzymywał Vincenta. Paradoksem jest, że obrazy warte dziś milion, nie mogły nawet zarobić dla swego twórcy na kromkę chleba.

Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwał zespół funkcyjnych, któremu przewodziła Monika, a byli to: Sylwia, Leszek i Grzegorz. W trakcie odpowiedzi na pytanie dnia rozgorzała dyskusja – co właśnie ciebie kiedykolwiek w sposób szczególny zmotywowało?

Spotkanie było wyjątkowe, gdyż swoje umiejętności zaprezentowało tym razem aż pięciu interesujących mówców. Sławomir stał się naszą wschodzącą gwiazdą, gdyż przekonywająco i pewnie przedstawił swoją drogę sukcesu w wojsku. Jarosław opisał jak wspierał swojego syna w osiąganiu jego kolejnych sukcesów. Ernest opowiedział jak z “grubasa” stał się smukłym, atrakcyjnym mężczyzną. Sławek “nie wierzy: ani tym co na prawo, ani tym co ciągle powtarzają, że serce jest po lewej stronie”. Ewa dała popis bo dzięki niej… znaleźliśmy się w dawnym Krakowie z panią Dulską.


Spotkanie miało żywy, wartki przebieg. Magdalena ogłosiła zwycięzcę Konkursu Gorących Pytań – Darka. A Słowo Dnia padało najczęściej z ust Małgosi. Nasza Gubernatorka Rejonu – Beata stwierdziła, że jesteśmy sławni w Nicei (którą odwiedziła ostatnio), a to ze względu na naszą aktywność. Tylko się cieszyć…

Toastmaster Antoni