Toastmasters Leadership Institute, zima 2013

25-27 stycznia w Warszawie spotykają się Toastmasterzy z całej Polski, na odbywającej się dwa razy do roku konferencji Toastmasters Leadership Institute – obowiązkowym szkoleniu dla członków zarządów klubów, oraz znakomitej okazji edukacyjnej dla zwykłych członków!


Wiodącymi tematami tym razem będą język ciała i różnorodność wokalna, ale znajdzie się też miejsce na wiele innych sesji, zarówno po polsku jak i po angielsku, m.in:

  • jak wygrać konkurs przemówień,
  • jak rozwijać rejony i dywizje,
  • efektywne użycie pomocy wizualnych,
  • od mówcy do trenera,
  • sesja Ignite (po raz pierwszy! na TLI)


Pełny opis znajdziesz na naszej stronie WWW:

http://tli.toastmasters.org.pl/

Rejestracja jest otwarta, a wczesne zgłoszenia nagradzamy rabatami. Wszystkim spoza Warszawy oferujemy zakwaterowanie u naszych lokalnych Toastmasterów. W miarę jak potwierdzamy kolejnych mówców, publikujemy ich życiorysy i opisy prowadzonych sesji.

Najświeższe aktualizacje rozsyłamy do uczestników wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/356724774424587/

Zajrzyj na naszą stronę, zarejestruj się teraz i oczekuj kolejnych ogłoszeń w nadchodzących tygodniach. Do zobaczenia w Warszawie!

____________________________________________________________

Toastmasters Leadership Institute, Winter 2013


This January 25-27 Toastmasters from all over Poland are meeting in Warsaw for the Winter edition of the Toastmasters Leadership Institute – an obligatory training for Executive Committee members and an excellent learning opportunity for regular members!

Primary focus this time will be given to Body Language & Vocal Variety, but there’s a host of other sessions planned, both in English and Polish, including:

  • how to win a speech contest,
  • growing Toastmasters areas & divisions,
  • effective use of visual aids,
  • from speaker to trainer,
  • Ignite session (first time! at TLI)


Head over to our website for a full write-up:

http://tli.toastmasters.org.pl/

Registration is now open, with discounts for early birds. We’re offering great accommodation for everyone with our Warsaw Toastmasters members. We’re publishing speaker bios and session abstracts as we confirm them.

For the latest updates, you’ll want to join our Facebook event:

https://www.facebook.com/events/356724774424587/

Go to our website, register now, and stay tuned for more announcements in the coming weeks. See you in Warsaw!