Podsumowanie spotkania 19 czerwca 2012

Cyberprzestępstwa

Wirus, Robak, Phishing i inne pojęcia związane z przestępstwami komputerowymi były tłem dla dzisiejszego spotkania. Pomimo atmosfery euro pełna sala członków i gości  odpowiadała na pytanie czy kiedykolwiek miała styczność z przestępstwem komputerowym czy stała się ofiarą wirusa lub skanowania karty kredytowej?

Głównym Oceniającym spotkanie była Ewa, a pomagał jej zespół: Ernest – Chronometrażysta, Sebastian – Kontroler Płynności oraz Darek jako gramatyk.

Mirka w swoim pierwszym wystąpieniu „Film mojego życia” postawiła wysoko poprzeczkę umiejętności krasomówczych. Latami doświadczeń i historią swojej drogi do klubu chwyciła za serca uczestników spotkania…

Jak stać się przedsiębiorcą, jak zacząć swój biznes?  Antoni realizował swoje czwarte wystąpienie pod tytułem „Kiyosaki”. Przedstawił on podstawy filozofii guru od zrozumiałych finansów i podstaw przedsiębiorczości.

Jako ostatni wystąpił Sławek w humorystycznym wystąpieniu „Memento mori”. Przedstawił niezwykłe dane statystyczne oraz opowiedział o nagrodzie, a także jednym ze zwycięzców konkursu Darwina.

Zaraz po przerwie Sebastian poprowadził konkurs gorących pytań, bezapelacyjnie wygrała go Iwona.

Oceny wystąpień zostały przeprowadzone przez Łukasza, Danusię i Aleksandra.

Toastmaster Tomek