• 13 września 2005

  Z inicjatywy Grzegorza Turniaka odbyło się pierwsze spotkanie klubu Top Careers Toastmasters Club, prowadzone przez Piotra Piwińskiego. Jest to pierwszy klub Toastmasters na świecie w którym spotkania prowadzone są w języku polskim. Klub powstał przy The Top Careers Club w partnerstwie ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 • październik 2005

  Organizacją klubu zajęła się Monika Andrzejewska, a Marek Jurewicz, Prezes warszawskiego, anglojęzycznego Klubu Toastmasters Polska SA, wspierał nowy klub dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 • Luty 2006

  Liczba osób, które zgłosiły chęć stałego uczestnictwa w spotkaniach przekroczyła ilość wymaganą do rejestracji klubu – 20 członków.

 • marzec 2006

  Odbyły się pierwsze wybory pierwszego Zarządu, którego Prezesem została Monika Andrzejewska, a klub stał się częścią Toastmasters International. Idea i funkcjonowania klubu oparta jest na zasadach działania klubów Tostamasters International.