Mentoring

Każdy nowy członek klubu Top Careers Toastmasters (TCTM) ma obowiązek wybrania sobie Mentora spośród innych doświadczonych członków klubu. Mentor to osoba, która pomaga danemu członkowi w realizacji podstawowych programów edukacyjnych (Competent Communicator i Competent Leadership), tłumaczy założenia ścieżki Mówcy oraz ścieżki Lidera, możliwości realizacji poszczególnych ról funkcyjnych oraz objaśnia zasady organizacji spotkań klubowych. Mentor wspiera swojego podopiecznego tj. Mentorowanego (Mentee), dostrzega jego potencjał, wskazuje w jakim kierunku powinien się rozwijać i pomaga mu osiągnąć sukces.

W klubie Top Careers Toastmasters bazą Mentorów oraz przypisanych do nich Mentee zajmuje się Wiceprezes ds. Edukacji lub osoba przez niego oddelegowana.

Mentoring w Klubie Toastmasters: Twój Klucz do Rozwoju

Witaj w klubie Toastmasters! Jesteśmy tu, aby pomóc Ci rozwijać swoje umiejętności mówienia publicznego i przywództwa. Wartościowym wsparciem na tej drodze będzie Twój Mentor, doświadczony członek klubu, który poprowadzi Cię przez nasze procedury i pomoże Ci osiągnąć swoje cele. Poniżej znajdziesz klarowny przewodnik krok po kroku.

1. Wybór Mentora:

Kiedy już dołączysz do klubu i otrzymasz podstawowe informacje od Dyrektora ds. Członkowskich i Wiceprezesa ds. Edukacji, nadszedł czas, aby wybrać swojego Mentora. To niezwykle ważne, więc nie odkładaj tej decyzji na później.

 • Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za mentoring: Poproś Wiceprezesa ds. Edukacji lub osobę, którą wyznaczył do tego zadania, o listę dostępnych Mentorów. Możesz też samodzielnie zapytać konkretną osobę, która Cię zainteresowała, czy jest gotowa być Twoim Mentorem.
 • Nawiąż kontakt: Jeśli wybrałeś Mentora z listy, skontaktuj się z nim i umówcie się na pierwsze spotkanie po klubowym spotkaniu. To początek waszej współpracy.
 • Bądź proaktywny: Pamiętaj, że klub Toastmasters to miejsce rozwoju. Nie krępuj się pytać, gdy masz wątpliwości, i angażuj się aktywnie w życie klubu od samego początku.
 • Otwartość i gotowość do pomocy: Bądź otwarty i gotowy do współpracy. Twoje pomysły i sugestie są cenne, więc nie krępuj się ich zgłaszać.

2. Czego możesz oczekiwać od Mentora:

Twój Mentor będzie Twoim przewodnikiem w klubie Toastmasters i wesprze Cię na różnych etapach rozwoju. Oto, czego możesz od niego oczekiwać:

 • Objaśnienia: Mentor wyjaśni Ci przebieg spotkań klubowych i ich części, abyś czuł się pewnie podczas udziału.
 • Informacje: Mentor przekaże Ci informacje o zwyczajach w klubie oraz dostępnych źródłach wiedzy, abyś mógł korzystać z naszych zasobów.
 • Twoje obowiązki: Dowiesz się od niego, jakie są Twoje obowiązki jako członka Toastmasters Club.
 • Przygotowanie do ról funkcyjnych: Mentor pomoże Ci przygotować się do pierwszych ról funkcyjnych i przemówień.
 • Droga do tytułów CC i CL: Mentor będzie Cię wspierać w osiągnięciu tytułów Competent Communicator (CC) i Competent Leader (CL).
 • Omówienie wystąpień: Po każdym wystąpieniu mentor omówi z Tobą Twoje sukcesy i obszary do poprawy.

Pamiętaj, że nasz klub to społeczność ludzi chcących się rozwijać. Twój Mentor jest tu, aby Ci pomóc, ale Twoje zaangażowanie i determinacja są kluczem do sukcesu. Życzymy owocnej współpracy i udanych wystąpień na naszych spotkaniach Toastmasters!

Rola Mentora w Klubie Toastmasters

Mentor to doświadczony członek klubu, który:

 1. Doświadczenie mówcy: Zrealizował co najmniej 5 mów z podręcznika podstawowego Competent Communicator (CC).
 2. Wsparcie i pozytywne nastawienie: Oferuje swoją pomoc, wsparcie i pozytywne nastawienie Mentorowanemu.
 3. Wskazuje kierunek rozwoju: Dostrzega potencjał podopiecznego, wskazuje mu, jakie ścieżki edukacyjne warto podążać, i pomaga osiągnąć sukces w klubie Toastmasters.
 4. Wiedza i informacje: Troszczy się o Mentorowanego, dostarczając mu niezbędne informacje do skutecznego startu w klubie i samodzielnego rozwijania się w społeczności Toastmasters.

Jeśli chcesz zostać Mentorem:

 1. Zgłoś się: Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za mentoring w klubie, czyli Wiceprezesem ds. Edukacji lub osobą przez niego oddelegowaną.
 2. Zapisz się na listę Mentorów: Po zgłoszeniu zostaniesz wpisany na listę Mentorów, która jest przekazywana nowym członkom klubu.

Współpraca z Mentorowanym:

Kiedy już zostaniesz Mentorem, kieruj się następującymi zasadami:

 1. Tłumacz i objaśniaj: Rozpocznij od wyjaśnienia struktury Toastmasters International (TI), funkcjonowania systemu Easy-Speak (ES), przebiegu spotkań klubowych oraz ról funkcyjnych.
 2. Rozmawiaj na tematy związane z klubem: Dziel się swoim doświadczeniem w klubie i możliwościami rozwoju, kluczowymi zwyczajami i obowiązkami członka klubu TCTM oraz dostępnymi zasobami wiedzy.
 3. Wspieraj Mentorowanego: Pomagaj Mentorowanemu ustalać cele i priorytety w realizacji ścieżek edukacyjnych CC i CL oraz w zapisywaniu się na role funkcyjne i mowy.
 4. Motywuj i zachęcaj: Wspieraj Mentorowanego w udziale w wydarzeniach klubowych i konkursach, zachęcaj do pełnienia funkcji w Zarządzie klubu i dostarczaj pozytywną informację zwrotną.
 5. Monitoruj postępy: Śledź postępy i zaangażowanie swojego podopiecznego.

Podczas spotkań klubowych:

 1. Wsparcie podczas przygotowań: Zapytaj Mentorowanego, czy potrzebuje pomocy przed realizacją roli lub wygłoszeniem mowy.
 2. Oceń i doradzaj: Wspieraj Mentorowanego udzielając wskazówek i porad w sytuacjach problemowych, oceniaj realizację ról funkcyjnych i trzech pierwszych wystąpień Mentorowanego zgodnie z podręcznikiem CC.

Pamiętaj, że twoja rola Mentora jest niezwykle istotna dla rozwoju innych członków klubu Toastmasters. Dzięki Twojej pomocy inni będą mogli osiągnąć sukces na swojej drodze do doskonałości w mówieniu publicznym i przywództwie

Role w trakcie spotkania

Nasze spotkania przebiegają wg. określonego wzoru zalecanego przez Toastmasters International. Pozwala to na sprawny przebieg spotkania i realizację merytorycznych zadań jakie stawiają sobie członkowie naszego klubu. Organizatorem spotkania jest Toastmaster wieczoru. To on ustala agendę i dba aby spotkanie przebiegało zgodnie z nią.  Główną częścią spotkania są przygotowane mowy, które nasi członkowie realizują zgodnie z programem Toastmasters zwiększając swoje zdolności komunikacyjne z każdą kolejną mową w czym pomagają  im członkowie oceniający mowy. Pomocą mówcom służy także zespół funkcyjny, który dba o różne aspekty  mów jak np.  czas wystąpień, płynność i poprawność gramatyczna wypowiedzi czy mowa ciała.

Na naszych spotkaniach doskonalimy nie tylko umiejętności przygotowywania i wygłaszania mów zaplanowanych. Częścią spotkania jest konkurs gorących pytań, gdzie losowo wybrani członkowie klubu są zaskakiwani nietypowymi pytaniami i bez przygotowania wygłaszają krótką wypowiedź. Rozwija to zdolności improwizacji i  umiejętność zachowania się w zaskakującej sytuacji.

Nad całością spotkania czuwa główny oceniający, który dba aby nasze spotkania były na coraz wyższym poziomie i coraz więcej dawały członkom klubu.

Rola Toastmastera na Spotkaniu Toastmasters: Gospodarz i Motywator

Toastmaster to kluczowa postać na naszym spotkaniu Toastmasters, pełniąc rozbudowaną rolę gospodarza. Jego głównym celem jest zapewnienie płynnego i przyjaznego przebiegu wydarzenia. Oto, co stanowi rdzeń jego misji:

Przygotowanie do pełnienia funkcji:

 • Zadania i przygotowanie: Przed spotkaniem Toastmaster dokładnie przemyśla swoje obowiązki i przygotowuje się do ich realizacji. W tym celu korzysta z dostępnej online listy zadań.
 • Wybór tematu: Toastmaster jest odpowiedzialny za wybór inspirującego tematu, który zainspiruje uczestników i dostarczy merytorycznych treści na całe spotkanie.
 • Pytanie dnia: Przygotowuje ciekawe pytanie dnia związane z tematem spotkania, które pozwoli każdemu uczestnikowi włączyć się w dyskusję.
 • Koordynacja z Głównym Oceniającym: Współpracuje z Głównym Oceniającym w celu potwierdzenia obecności osób funkcyjnych oraz zapewnienia kompletnego obsadzenia wszystkich funkcji na spotkaniu. Lista uczestników dostępna jest w programie Easy-Speak.
 • Prezentacja mówców: Decyduje, czy to Toastmaster będzie przedstawiał mówców, czy też zadaniem to obowiązków ich ewaluatorów. Współpracuje z Głównym Oceniającym, aby zapewnić odpowiednie przygotowanie uczestników.

Bezpośrednio przed spotkaniem:

 • Przekazanie agendy: Dostarcza agendę kontrolerowi płynności oraz rozdaje kopie uczestnikom, jeśli zostały wydrukowane.
 • Przygotowanie sali i pomocy wizualnych: Ewentualnie dekoruje salę i przygotowuje niezbędne materiały wizualne. Upewnia się, że niezbędny sprzęt jest dostępny.
 • Reagowanie na nieprzewidziane okoliczności: Jest gotowy/gotowa do szybkiej reakcji na ewentualne problemy, takie jak brak osoby funkcyjnej lub zmiana sali.

W trakcie spotkania:

 • Rozpoczęcie spotkania: W miły i ciepły sposób witają uczestników i przedstawiają agendę oraz osoby funkcyjne. Upewniają się, że telefony komórkowe są wyciszone.
 • Objaśnienie przebiegu spotkania: Wyjaśniają znaczenie poszczególnych części spotkania, cele, limity czasowe i ogólny plan.
 • Prezentacja osób funkcyjnych: Zapraszają Głównego Oceniającego do przedstawienia swojej funkcji oraz pozostałych uczestników funkcyjnych.
 • Pytanie dnia: Przedstawiają pytanie dnia i kontrolują czas przeznaczony na odpowiedzi.
 • Zarządzanie czasem: Pilnują czasu, kontrolują przebieg spotkania i podejmują decyzje o skróceniu niektórych części, aby spotkanie zakończyło się punktualnie.
 • Wypełnianie luk czasowych: Przygotowują krótkie wystąpienia lub anegdoty, które wypełnią ewentualne przerwy w programie.
 • Inicjowanie oklasków: Inicjują oklaski dla każdej osoby wchodzącej i schodzącej ze sceny oraz dbają o przyjazne wprowadzanie i pożegnanie mówców.
 • Zachowanie elastyczności: Zapobiegają nadmiernym komentarzom publiczności, ale jednocześnie elastycznie reagują na wydarzenia, które mogą wpłynąć na atmosferę spotkania.
 • Nie przepraszają: Stosują zasadę “nie przepraszaj”, skupiając się na utrzymaniu pozytywnej atmosfery i rozwiązywaniu ewentualnych problemów bez przeprosin.
 • Zbieranie komentarzy: Po zakończeniu spotkania zachęcają gości do podzielenia się swoimi komentarzami i opiniami na temat przebiegu spotkania.

Po spotkaniu:

 • Zaproszenie na networking: Zachęcają uczestników do udziału w “after-party” lub innych spotkaniach towarzyskich po głównej części wydarzenia.

Rola Toastmastera nie tylko wpływa na przebieg spotkania, ale także kształtuje atmosferę i poziom zaangażowania uczestników. To oni sprawiają, że spotkanie Toastmasters staje się wyjątkowym i inspirującym doświadczeniem dla wszystkich obecnych.

Rola Głównego Oceniającego na spotkaniu Toastmasters

Główny Oceniający jest kluczową postacią na spotkaniu Toastmasters, odpowiedzialną za monitorowanie i ocenę przebiegu całego wydarzenia. Jego zadaniem jest komentowanie aspektów wymagających zarówno uznania, jak i poprawy. Główny Oceniający ocenia wykonywanie zadań przez wszystkich klubowiczów pełniących różne funkcje podczas spotkania. Oceniając, nie musisz poświęcać jednakowej ilości czasu każdej osobie, którą oceniasz. Największą uwagę skupiaj na Toastmasterze i osobach oceniających mówców. Ponadto, Główny Oceniający ma za zadanie podsumować ogólny poziom spotkania, zwracając uwagę na punkty takie jak punktualność, przygotowanie sali, komfort gości, itp.

Zadania do wykonania:

 1. Zorganizowanie zespołu funkcyjnego: Zapewnienie, że zespół funkcyjny jest odpowiednio zorganizowany przed rozpoczęciem spotkania. Upewnienie się, że wszyscy pełniący funkcje członkowie stawili się na czas, a w razie nieobecności lub spóźnienia, podejmowanie działań, aby znaleźć zastępstwo. Przeprowadzenie odprawy i upewnienie się, że osoby pełniące funkcje znają swoje obowiązki.
 2. Zapoznanie się z zadaniami: Przed rozpoczęciem spotkania, Główny Oceniający powinien ponownie zapoznać się z obowiązkami osób pełniących różne funkcje podczas spotkania.
 3. Przygotowanie listy istotnych punktów: Stworzenie listy najważniejszych elementów związanych z każdą z ocenianych ról. Skupienie się na tych kwestiach podczas oceny.
 4. Odpowiednie miejsce w sali: Wybór odpowiedniego miejsca w sali, aby mieć pełny ogląd zarówno sceny, jak i publiczności.
 5. Przygotowanie ewaluacji: Sprawdzenie w programie, ile czasu jest przewidziane na ewaluację i jej dostosowanie do tego czasu. Ewaluacje powinny być zwięzłe, ale treściwe, ze względu na konieczność oceny wielu uczestników.

Podczas przedstawiania ewaluacji:

 1. Motywacja do rozwoju: Główny Oceniający ma za zadanie motywować występujących do dalszej pracy nad swoimi umiejętnościami i doskonaleniem się. Warto zwracać uwagę na treść i ton przekazywanych uwag.
 2. Metoda “kanapkowa”: Ewaluacje powinny być skonstruowane w formie “kanapki”, tj. rozpoczynając od mocnych stron wystąpienia, kontynuując uwagami do poprawy i kończąc na pozytywnym podsumowaniu.
 3. Ogólna uwaga: Ewaluacje powinny być kierowane do całej publiczności, a nie tylko do ocenianych osób. Mają służyć rozwojowi wszystkich słuchaczy.
 4. Subiektywność: Podkreślanie subiektywności ewaluacji i używanie sformułowań typu “Moim zdaniem” lub “Zauważyłem/Zauważyłam”.

Podczas oceny poszczególnych ról, zwróć uwagę na:

Oceniający wystąpienia:

 • Skuteczność przywoływania przykładów, które mówca wykonał prawidłowo.
 • Ocena, czy oceniający odnosił się do celów projektu i poprzednich projektów mówcy.
 • Skuteczność sugestii dotyczących poprawy.
 • Skomentowanie, jak można uczynić funkcję oceniającego bardziej użyteczną.
 • Wyróżnienie elementów wyjątkowo udanych w danej roli.

Toastmaster:

 • Przygotowanie Toastmastera do prowadzenia spotkania.
 • Zgodność rozpoczęcia i zakończenia spotkania z agendą.
 • Zdolność do utrzymania energii i zainteresowania publiczności.
 • Ocena przygotowania sali.
 • Ocena płynności przejść między częściami spotkania.
 • Wyróżnienie wyjątkowych osiągnięć w tej roli.

Chronometrażysta:

 • Jakość wyjaśnienia roli i dokładność raportu końcowego.
 • Widoczność cymbałek w trakcie spotkania.
 • Sugestie dotyczące poprawy funkcji chronometrażysty.
 • Wyróżnienie elementów wyjątkowo udanych w danej roli.

Kontroler płynności:

 • Wyjaśnienie roli i jakość raportu końcowego.
 • Efektywność działań w kontrolowaniu płynności spotkania.
 • Sugestie na temat poprawy funkcji kontrolera płynności.
 • Wyróżnienie elementów wyjątkowo udanych w danej roli.

Gramatyk:

 • Wyjaśnienie roli i jakość raportu końcowego.
 • Konkretne przykłady i zalecenia.
 • Wpływ słowa dnia na rozwój językowy członków klubu.
 • Sugestie na temat poprawy funkcji gramatyka.
 • Wyróżnienie elementów wyjątkowo udanych w danej roli.

Prowadzący Gorące Pytania:

 • Wyjaśnienie zasad konkursu i jakość prowadzenia.
 • Płynność przejść między pytaniami.
 • Powtórzenie na koniec konkursu uczestników i pytań.
 • Sugestie na temat poprawy funkcji prowadzącego Gorące Pytania.
 • Wyróżnienie elementów wyjątkowo udanych w danej roli.

Podczas oceny poszczególnych ról, zwracaj uwagę na konkretne aspekty, które można poprawić, ale także doceniaj wyjątkowe osiągnięcia w każdej z funkcji. Twoje ewaluacje powinny pomóc członkom klubu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne oraz przywódcze.

Rola Kontrolera Płynności na Spotkaniu Toastmasters

Kontroler Płynności jest kluczową postacią na spotkaniu Toastmasters, odpowiedzialną za utrzymanie płynności wypowiedzi i eliminowanie zbędnych wypełniaczy dźwiękowych i słownych. Ta funkcja wymaga intensywnego skupienia oraz doskonałych umiejętności słuchania.

Zadania do wykonania:

 1. Przygotowanie narzędzi: Przed spotkaniem, przygotuj narzędzia do kontroli płynności mowy, takie jak cymbałki, które będziesz używać, aby zwracać uwagę na słowa i dźwięki stanowiące wypełnienie ciszy w wypowiedziach.
 2. Wyjaśnienie roli: Po wezwaniu przez Głównego Oceniającego, jasno i krótko wyjaśnij uczestnikom, czym jest Twoja rola i zademonstruj dźwięk cymbałek oraz sytuacje, w których będziesz go używać. Masz na to jedną minutę.
 3. Reagowanie na wypełniacze: Kiedy podczas wystąpienia któregokolwiek z uczestników pojawią się niepotrzebne wypełniacze dźwiękowe lub słowne, natychmiast uderz w cymbałki, aby zwrócić uwagę na ten fakt.
 4. Zdecydowanie w działaniu: Nie obawiaj się konsekwentnie używać cymbałków w celu zaznaczenia zbędnych dźwięków i słów. Dźwięk cymbałek powinien być słyszalny podczas spotkania, aby skutecznie przyciągać uwagę.
 5. Wyjątki: Nie używaj cymbałków w następujących sytuacjach:
  • Podczas wystąpień gości lub warsztatów.
  • Podczas pierwszych wystąpień w klubie, takich jak mowy aplikacyjne oraz Ice breaker.
  • Jeśli użycie cymbałków może zbyt stresować mówcę.
 6. Monitorowanie i raportowanie: Zapisuj, kto i ile razy użył niepożądanych wypełniaczy dźwiękowych lub słownych podczas spotkania.
 7. Raport końcowy: Podczas raportu końcowego opowiedz o częstotliwości koniecznego użycia cymbałków oraz o najczęstszych błędach, które się pojawiły. Doradź, jak można doskonalić przemowy, aby pozbyć się wypełniaczy. Unikaj podawania ilości wydawanych dźwięków przez poszczególne osoby, ale możesz wyróżnić osoby, które nie użyły niepotrzebnych wypełniaczy w ogóle.

Rola Kontrolera Płynności odgrywa istotną rolę w doskonaleniu umiejętności mówienia publicznego i przyczynia się do eliminacji zbędnych wypełniaczy dźwiękowych i słownych w wypowiedziach członków klubu Toastmasters.

Rola Chronometrażysty na Spotkaniu Toastmasters

Chronometrażysta jest kluczową osobą na spotkaniu Toastmasters, odpowiedzialną za kontrolowanie czasu przemówień i innych elementów spotkania. Jego zadaniem jest zapewnienie, że mówcy i uczestnicy spotkania przestrzegają określonych czasów przemówień i innych aktywności.

Zadania do wykonania:

 1. Przygotowanie narzędzi: Przed spotkaniem, pobierz 3 chorągiewki (czerwoną, żółtą i zieloną) oraz przygotuj stoper. Chorągiewki będą używane do sygnalizowania czasu mówcom.
 2. Pozycja: Usiądź w miejscu, które zapewni Ci dobrą widoczność dla mówców i uczestników spotkania. To pozwoli Ci efektywnie kontrolować czas.
 3. Zapoznanie z agendą: Dokładnie zapoznaj się z agendą spotkania, zwracając uwagę na czas przydzielony każdemu z mówców. Na agendzie podane są czasy minimalny (flaga zielona), optymalny (flaga żółta) i maksymalny (flaga czerwona) dla przemówień. Niektóre pozycje mogą mieć tylko czas maksymalny, wtedy sygnalizujesz czas tylko czerwoną flagą.
 4. Wyjaśnienie roli: Po wezwaniu przez Głównego Oceniającego, wyjaśnij swoją funkcję, pokaż i wytłumacz znaczenie używanych rekwizytów, takich jak chorągiewki i stoper. Masz na to jedną minutę.
 5. Monitorowanie czasu: Bacznie mierz czas wystąpień mówców, oceniających i osób odpowiadających na Gorące Pytania. Dokładnie zapisuj te czasy, ponieważ będą potrzebne do sporządzenia raportu końcowego.
 6. Użycie chorągiewek: Podczas wystąpienia mówcy, trzymaj chorągiewki zieloną i żółtą w górze, aby mówca zauważył, kiedy minął minimalny czas i optymalny czas. Chorągiewkę czerwoną trzymaj w górze, jeśli mówca przekracza maksymalny czas. Jeśli mówca przekracza czas o więcej niż 30 sekund i nie kończy mowy, zacznij machać chorągiewką czerwoną, aby wywrzeć presję na mówcy, aby zakończył wystąpienie.
 7. Początek od pierwszej interakcji: Czas mierzymy od pierwszej interakcji mówcy z widownią, która może być pierwszym słowem, gestem lub zmianą pozycji. Mówca ma prawo odczekać, aż widownia się uciszy, ale nie dłużej niż 30 sekund, przed rozpoczęciem przemówienia.
 8. Konkursy mów: Podczas konkursów mów, mówca zostaje zdyskwalifikowany, jeśli mówi krócej niż 30 sekund od minimalnego czasu (nie dotyczy Gorących Pytań) lub dłużej niż 30 sekund od maksymalnego czasu. W konkursie Gorących Pytań mówca nie może mówić krócej niż 1 minuta.
 9. Raport końcowy: W raporcie końcowym sprawdź, czy czas spotkania zgadza się z agendą. Zanotuj ewentualne przyczyny opóźnień. Podaj czasy mówców, jedynie imiona i nazwiska oraz tytuły przemówień, bez żadnych ocen ani opinii.
 10. Współpraca: Współpracuj z Toastmasterem i Prowadzącym Gorące Pytania, aby zapewnić sprawną organizację spotkania. W razie opóźnień, proponuj działania mające na celu zmniejszenie opóźnień.
 11. Zabezpieczenie narzędzi: Po zakończeniu spotkania upewnij się, że chorągiewki i inne narzędzia wrócą do pudełka z narzędziami i zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Rola Chronometrażysty ma istotne znaczenie w utrzymaniu płynności i zgodności z czasem podczas spotkań Toastmasters, co pomaga w doskonaleniu umiejętności mówienia publicznego uczestników klubu.

Rola Gramatyka na Spotkaniu Toastmasters

Rola Gramatyka podczas spotkania Toastmasters ma za zadanie wychwycić błędy językowe, zaprezentować słowo dnia i zwrócić uwagę na ciekawe połączenia wyrazowe używane przez mówców. Poniżej znajdują się zadania, które Gramatyk powinien wykonać:

Zadania do wykonania:

 1. Słowo dnia: Dowiedz się od Toastmastera, jaki jest temat przewodni spotkania, i dostosuj do niego słowo dnia. Słowo dnia powinno być przymiotnikiem, przysłówkiem lub rzeczownikiem, które może być łatwo wplecione w zdania podczas przemówień. Przygotuj krótką definicję słowa dnia oraz podaj przykład użycia tego słowa w zdaniu.
 2. Przygotowanie słowa dnia: Przed spotkaniem przygotuj słowo dnia, wydrukuj je dużą czcionką, a następnie naklej wydrukowane wcześniej kartki z tym słowem w trzech widocznych punktach na sali. Do przyklejenia kartek użyj nożyczek i taśmy, a po zakończeniu tej czynności odłóż narzędzia z powrotem do pudełka.
 3. Wyjaśnienie roli: Po wezwaniu przez Głównego Oceniającego, wyjaśnij krótko i treściwie swoją rolę jako Gramatyka i przedstaw słowo dnia. Masz na to dwie minuty, a Toastmaster powinien zapisać słowo dnia na tablicy, aby było widoczne dla wszystkich uczestników.
 4. Liczenie użycia słowa dnia: Monitoruj, ile razy uczestnicy spotkania używają słowa dnia podczas swoich przemówień.
 5. Notowanie ciekawych sformułowań: Zanotuj wszystkie ciekawe sformułowania, kreatywne neologizmy lub intrygujące połączenia wyrazowe używane przez mówców.
 6. Notowanie błędów i propozycje poprawy: Zapisuj wszelkie powtarzające się słowa, błędy językowe, gramatyczne i stylistyczne w wystąpieniach mówców. Jeśli jesteś w stanie, przedstaw propozycje poprawy tych błędów.
 7. Konsultacje z członkami klubu: W razie wątpliwości lub trudności w znalezieniu błędów lub ciekawych sformułowań, możesz zwrócić się o pomoc do innych członków klubu podczas przerwy.
 8. Raport końcowy: Pod koniec spotkania, Główny Oceniający poprosi Cię o raport. W swoim raporcie użyj metody “kanapkowej”, czyli rozpocznij od elementów, które Ci się podobały w wystąpieniach, a następnie podaj sugestie dotyczące błędów, które warto unikać. W podsumowaniu jeszcze raz podkreśl pozytywne elementy.

Rola Gramatyka jest istotna, ponieważ pomaga uczestnikom doskonalić swoje umiejętności językowe, a także wzbogaca słownik klubu Toastmasters poprzez prezentację nowych słów i zwrotów podczas spotkania.

Rola Prowadzącego Gorące Pytania na Spotkaniu Toastmasters

Rola Prowadzącego Gorące Pytania podczas spotkania Toastmasters polega na prowadzeniu sesji “Gorących Pytań,” która umożliwia naukę formułowania krótkich, płynnych i treściwych wypowiedzi. Oto zadania, które powinieneś wykonać jako Prowadzący Gorące Pytania:

Zadania do wykonania:

 1. Dopasowanie tematu: Dowiedz się od Toastmastera, jaki jest temat przewodni spotkania, i dostosuj do niego pytania dla sesji “Gorących Pytań.”
 2. Przygotowanie pytań: Przygotuj 5 lub 6 pytań, które pozwolą osobom odpowiadającym na nich rozwinąć temat i przedstawić własne zdanie. Upewnij się, że pytania nie są zbyt długie ani skomplikowane i że są jasne dla osób, które na nie odpowiedzą.
 3. Zarządzanie czasem: Zapoznaj się z czasem przeznaczonym na całą sesję “Gorących Pytań” i współpracuj z Chronometrażystą, aby sprawdzać, ile minut zostało do zakończenia sesji. Ważne jest, aby zmieścić się w wyznaczonym czasie i nie zadawać wszystkich przygotowanych pytań.
 4. Wybór uczestników: Wybieraj uczestników do odpowiadania na pytania na przemian – klubowiczów, którzy dawno nie brali udziału w sesji “Gorących Pytań,” oraz ochotników spośród gości. Rozpocznij sesję od wskazania pierwszej osoby, a następnie pytaj, czy są ochotnicy spośród gości, a jeśli nie, to czy są ochotnicy spośród klubowiczów. Kontynuuj ten proces do zakończenia czasu przeznaczonego na “Gorące Pytania.”
 5. Unikanie osób, które już wystąpiły: Nie wybieraj do odpowiadania osób, które już miały wystąpienia zgodnie z agendą spotkania. W przypadku zgłoszenia się takiej osoby na ochotnika, podziękuj jej i przypomnij o tej zasadzie.
 6. Wprowadzenie: Kiedy wyjdziesz na środek, bądź entuzjastyczny/a. Wyjaśnij, że sesja “Gorących Pytań” jest rodzajem konkursu, który ma na celu naukę szybkiego myślenia oraz formułowania jasnych i treściwych wypowiedzi pod presją czasu. Zaznacz, że każdy uczestnik musi odpowiedzieć w ciągu 1-2 minut. Na zakończenie sesji, publiczność będzie głosować na najlepszego mówcę.
 7. Użycie słowa dnia: Przypomnij osobom odpowiadającym, aby jak najczęściej używali słowa dnia w swoich odpowiedziach.
 8. Sprawne prowadzenie sesji: Przechodź sprawnie od jednego pytania do drugiego, nie rozwijaj zbyt długich komentarzy ani nie marnuj zbyt dużo czasu.
 9. Unikanie powtarzania pytań: Upewnij się, że nie zadajesz tego samego pytania dwóm osobom.
 10. Zakończenie sesji: Na zakończenie sesji “Gorących Pytań,” zapytaj Chronometrażystę, czy wszyscy zmieścili się w czasie. Następnie poproś publiczność o głosowanie na najlepszego mówcę w tej sesji.

Prowadzący Gorące Pytania odgrywa kluczową rolę w zachęcaniu uczestników do poprawy swoich umiejętności w mówieniu publicznym i szybkiego myślenia. Powodzenia w pełnieniu tej roli!

Rola Mówcy na Spotkaniu Toastmasters

Rola Mówcy na spotkaniu Toastmasters jest kluczowa dla rozwoju umiejętności publicznego przemawiania. Oto zadania, które powinieneś lub powinnaś wykonać jako Mówca:

Zadania do wykonania:

 1. Wybór ścieżki: Za pośrednictwem strony Base Camp wybierz odpowiednią ścieżkę edukacyjną zgodnie z Twoimi celami i zaznacz w systemie swoją decyzję wraz z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji wybranej ścieżki.
 2. Złóż wniosek o przydzielenie terminu: W Easy-Speak złożenie wniosku o przydzielenie terminu mowy (Request) z potwierdzeniem wyboru ścieżki w Base Camp oraz preferowanymi terminami jest ważnym krokiem. To pomoże Vice President Education (VPE), który zarządza przydzielaniem terminów mów, w planowaniu spotkań. Jeśli masz już temat mowy, możesz go także podać w żądaniu. Upewnij się, że zgłaszasz swoje preferencje na terminy mów. Projekty w ścieżkach Toastmasters bazują na umiejętnościach wyniesionych z poprzednich projektów, dlatego ważne jest, aby realizować je w odpowiedniej kolejności.
 3. Konsultacja z oceniającym: Wybierz członka klubu, który będzie oceniać Twój projekt mowy. Porozmawiaj z nim przed wystąpieniem i wskaż konkretne aspekty, na które chciałbyś/łabyś, aby zwrócił uwagę. Jeśli jesteś początkującym mówcą, Twój mentor może pełnić rolę oceniającego.
 4. Przygotowanie i trening: Przygotuj swoją mowę i przećwicz ją, aby sprawdzić, czy mieścisz się w zaplanowanym czasie. Pamiętaj, że mowa nie powinna poruszać tematów kontrowersyjnych, takich jak religia, polityka, seks czy używki.
 5. Projekty z użyciem sprzętu: Jeśli Twój projekt mowy wymaga użycia rzutnika i ekranu, upewnij się, że zgłosiłeś tę potrzebę Dyrektorowi ds. Administracji z odpowiednim wyprzedzeniem. W dniu spotkania przyjdź minimum 20 minut przed rozpoczęciem i przetestuj sprzęt, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
 6. Ocena projektu: Przed spotkaniem przekaż oceniającemu kartę oceny projektu wydrukowaną z Base Camp.
 7. Wejście na scenę: Aby uniknąć stresu związanego z wejściem na scenę, usiądź z przodu, by szybko i łatwo rozpocząć wystąpienie. Starannie zaplanuj swoje wyjście na scenę i rozpoczęcie wystąpienia.
 8. Rozpoczęcie wystąpienia: Kiedy zostaniesz zapowiedziany przez Toastmastera, zgrabnie wejdź na scenę i rozpocznij swoje wystąpienie. Zwróć uwagę na widownię oraz Toastmastera. Kiedy zakończysz swoje wystąpienie, poczekaj, aż Toastmaster wróci na środek sali, a następnie wróć na swoje miejsce.
 9. Słuchanie oceny: Podczas oceny swojego wystąpienia słuchaj uważnie pomocnych uwag, które pomoże Ci się rozwijać jako mówca. Zwracaj uwagę na sugestie od innych członków klubu.
 10. Nagranie wystąpienia: Jeśli chcesz otrzymać nagranie swojej mowy, zgłoś tę prośbę do Opiekuna Technicznego klubu (moderator).

Rola Mówcy w klubie Toastmasters pozwala na rozwijanie umiejętności mówienia publicznego w kontrolowanym i przyjaznym otoczeniu. Wykorzystaj tę okazję do nauki i doskonalenia swoich umiejętności.

Rola Ewaluatora w Klubie Toastmasters

Rola Ewaluatora w klubie Toastmasters jest kluczowa dla rozwoju umiejętności publicznego przemawiania u mówcy. Oceniający jest odpowiedzialny za dostarczenie konstruktywnej i pomocnej opinii na temat wystąpienia mówcy. Oto zadania, które powinieneś lub powinnaś wykonać jako Ewaluator:

Zadania do wykonania:

 1. Kontakt z mówcą: Przed spotkaniem skontaktuj się z mówcą, dowiedz się, który projekt zostanie realizowany, i zapoznaj się z celami projektu. Zapytaj mówcę, czy ma konkretne pytania lub oczekiwania wobec oceny i jakie aspekty wystąpienia szczególnie chciałbyś/łabyś ocenić.
 2. Odbierz arkusz oceny: Otrzymaj od mówcy arkusz oceny przewidziany dla projektu mówcy. Będzie to ważne narzędzie do oceny i komentowania wystąpienia.
 3. Przedstawienie mówcy i projektu: Przed wygłoszeniem mowy mówcy, przedstaw go oraz omów cele projektu, którym mówca stawia czoła. Staraj się zainteresować publiczność i przybliżyć jej temat wystąpienia.
 4. Obserwacja i ocena: Słuchaj i obserwuj uważnie przemawiającego, starając się zrozumieć, co zrobił dobrze, a co można by poprawić. Zapisuj swoje spostrzeżenia w arkuszu oceny.
 5. Komentarze i sugestie: W swojej ocenie skup się na konstruktywnych komentarzach i sugestiach. Podpowiedz mówcy, co zrobił dobrze, i zaznacz, jakie elementy można by poprawić. Staraj się być konkretny/a i unikać ogólników.
 6. Ocena celów projektu: Zwróć uwagę, czy mówca wypełnił cele projektu zgodnie z podręcznikiem Toastmasters. Odnieś się do osiągnięcia tych celów oraz ewentualnie wykorzystania umiejętności z poprzednich projektów.
 7. Technika “kanapkowa”: Przedstaw swoją ocenę zgodnie z techniką “kanapkową”:
  • Mocne strony mówcy: Rozpocznij swoją recenzję od wydobywania mocnych stron wystąpienia mówcy. Uwypuklaj te elementy, które były szczególnie udane i wartościowe.
  • Elementy do poprawy: Podaj 2-3 konkretne elementy, które można by poprawić. Staraj się być precyzyjny/a i nie zniechęcać mówcy. Sformułuj sugestie w sposób konstruktywny.
  • Pozytywne podsumowanie: Zakończ swoją recenzję ponownym podkreśleniem mocnych stron wystąpienia mówcy i wyraźnym wyrażeniem wsparcia oraz motywacji do dalszego rozwoju.
 8. Ocena ogólna: W ocenie podsumowawczej przedstaw swoją opinię na temat wystąpienia, zaznaczając, co Ci się najbardziej podobało.
 9. Dywersyfikacja uwag: Upewnij się, że Twoje uwagi kierujesz do ogółu publiczności, a nie tylko do mówcy. Ewaluacja ma służyć rozwojowi wszystkich słuchaczy.
 10. Szczerze i taktownie: Pamiętaj, aby być szczerym/a, ale jednocześnie taktownym w swoich uwagach. Oceniaj wystąpienie, nie osobę. Unikaj sformułowań ogólnikowych i wyraźnie podkreślaj, że to Twoja osobista opinia.
 11. Prezentacja oceny: W ramach swojej oceny przedstaw ją w wyznaczonych ramach czasowych, aby zachować płynność przebiegu spotkania Toastmasters.

Ewaluator w klubie Toastmasters pełni istotną rolę w procesie rozwoju umiejętności publicznego przemawiania mówcy.

Rola Oceny Mowy Ciała w Klubie Toastmasters

Rola Oceny Mowy Ciała w klubie Toastmasters jest ważna, ponieważ pomaga mówcom rozwijać umiejętności komunikacji niewerbalnej, która stanowi znaczną część przekazu podczas wystąpień publicznych. Oceniający Mowy Ciała koncentruje się na obserwacji i ocenie gestów, postawy, kontaktu wzrokowego, gestykulacji oraz mimiki mówcy. Oto zadania, które powinieneś lub powinnaś wykonać jako Osoba Oceniająca Mowę Ciała:

Zadania do wykonania:

 1. Zapoznanie z agendą: Przed spotkaniem zapoznaj się z agendą, aby wiedzieć, kto będzie występować, abyś mógł/mogła ocenić nie tylko mówców, ale także osoby funkcyjne i Toastmastera.
 2. Przygotowanie się: Przeczytaj podręcznik “Gestures: Your Body Speaks” (Item 201), który pomoże Ci zrozumieć podstawy oceny mowy ciała. Możesz także korzystać z karty oceny zamieszczonej w podręczniku.
 3. Obserwacja uważna: Słuchaj i obserwuj uważnie występującego mówcę. Skup się na ocenie następujących aspektów mowy ciała:
  • Postura: Oceń, czy mówca wydaje się pewny siebie, czy może jest zestresowany. Zwróć uwagę na jego postawę ciała – czy jest wyprostowany czy przygarbiony.
  • Gestykulacja: Obserwuj, czy gesty mówcy są zgodne z przekazem werbalnym. Czy są naturalne i odpowiednie, czy może wydają się nienaturalne i niezwiązane z przemówieniem.
  • Ruchy ciała: Oceń płynność i celowość ruchów ciała mówcy. Czy ruchy są naturalne i przyciągają uwagę, czy może są niezdarnie wykonane.
  • Mimika: Skoncentruj się na mimice mówcy – czy jest ekspresyjna i zgodna z przekazem, czy może wydaje się niewłaściwa lub niewłaściwie dopasowana.
  • Kontakt wzrokowy: Zwróć uwagę, czy mówca utrzymuje kontakt wzrokowy z publicznością, czy może unika kontaktu lub skupia wzrok na jednym punkcie.
 4. Zapisywanie spostrzeżeń: Dokładnie zapisuj swoje spostrzeżenia na temat mowy ciała mówcy. Możesz korzystać z karty oceny, aby strukturyzować swoje obserwacje.
 5. Ocena ogólna: Przedstaw ogólną ocenę wszystkich wystąpień, w tym także osób funkcyjnych i Toastmastera. Twoja ocena może być ogólna, a nie musisz odnosić się do każdej osoby indywidualnie.
 6. Szczerze i taktownie: Podczas oceny, bądź szczer/a, ale jednocześnie taktowny/a. Unikaj sformułowań generalizujących i podkreśl, że to Twoja osobista opinia. Twoje uwagi mają służyć rozwojowi wszystkich słuchaczy.
 7. Prezentacja oceny: Przedstaw swoje uwagi na temat mowy ciała w ramach spotkania Toastmasters, a także ewentualne sugestie dotyczące poprawy. Twoje spostrzeżenia pomogą mówcom rozwijać umiejętności komunikacji niewerbalnej.

Rola Oceny Mowy Ciała w klubie Toastmasters jest istotna, ponieważ pomaga mówcom świadomie pracować nad swoją komunikacją niewerbalną, co przyczynia się do ich rozwoju jako skutecznych przemawiających.

Rola Oceny Gorących Pytań w Klubie Toastmasters

Rola Oceny Gorących Pytań w klubie Toastmasters ma na celu pomóc uczestnikom Gorących Pytań rozwijać swoje umiejętności w improwizacji, tworzeniu płynnych i treściwych odpowiedzi, a także wzbogacaniu spotkania klubowego. Oceniający Gorące Pytania powinien dokładnie słuchać pytań i odpowiedzi, oceniając je pod kątem kilku kluczowych elementów. Oto jak możesz wykonać tę rolę skutecznie:

Zadania do wykonania:

 1. Słuchanie uważne: Słuchaj pytań i odpowiedzi na Gorące Pytania z uwagą. Staraj się zrozumieć, czy odpowiedzi są trafne i związane z pytaniem.
 2. Struktura odpowiedzi: Oceniaj, czy odpowiedź na Gorące Pytania ma jasną strukturę, zawierającą wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Sprawdź, czy odpowiedzi były logicznie poukładane.
 3. Wzbogacanie treści: Zastanów się, czy odpowiedzi wnosiły coś nowego lub interesującego dla słuchaczy. Oceniaj, czy odpowiedzi były po prostu informacyjne, czy może zawierały elementy, które wzbogacały wrażenia słuchaczy.
 4. Emocje i zaangażowanie: Oceniaj, czy odpowiedzi były emocjonujące i zaangażowane, czy raczej monotonne i nudne. Emocjonalne podejście może zwiększyć atrakcyjność odpowiedzi.
 5. Elementy humorystyczne: Sprawdź, czy odpowiedzi zawierały elementy humorystyczne, które mogłyby uczynić odpowiedzi bardziej interesującymi i zabawnymi.
 6. Historie i doświadczenia: Oceniaj, czy odpowiedzi zawierały elementy historii lub osobistych doświadczeń, które mogłyby uczynić odpowiedzi bardziej przystępnymi i relacyjnymi.
 7. Pochwała i konstruktywna krytyka: Podczas składania raportu, pochwalcie osoby, które wyjątkowo dobrze radziły sobie z elementami ocenianymi powyżej. Podaj konkretne przykłady z ich wystąpień. Jeśli wystąpiły braki, unikaj wymieniania konkretnych osób, ale zamiast tego podziel się ogólnymi uwagami na temat elementów, które mogłyby być ulepszone.
 8. Dzielenie się doświadczeniem: Jeśli masz doświadczenie w udzielaniu odpowiedzi na Gorące Pytania, podziel się swoimi wskazówkami i pomysłami na temat tego, jak znaleźć inspirację do odpowiedzi, jak opanować stres itp.
 9. Przyjazne podejście: Pamiętaj, że Twoje oceny mają na celu pomóc uczestnikom Gorących Pytań rozwijać się. Bądź konstruktywny i przyjazny w swoich uwagach.

Rola Oceny Gorących Pytań w klubie Toastmasters pomaga uczestnikom doskonalić swoje umiejętności improwizacji oraz tworzenia dynamicznych odpowiedzi na pytania, co przyczynia się do rozwoju ich umiejętności komunikacyjnych.

Rola Uważności Językowej na Spotkaniu Toastmasters: Poprawność i Skuteczność Komunikacji

Rola Uważności Językowej na klubowym spotkaniu Toastmasters ma na celu monitorowanie poprawności oraz efektywności komunikacji podczas wystąpień. Oto kilka przykładów niefortunnych wypowiedzi wraz z propozycjami, jak można je wyrazić klarowniej:

 1. Niefortunna wypowiedź: “Musicie starać się o jak najlepsze wyniki.”
  Lepiej powiedzieć: “Warto starać się o jak najlepsze wyniki.”
  Uzasadnienie: Usunięcie słowa “musieć” pozwala na bardziej subtelne i pozytywne przekazanie informacji, nie narzucając słuchaczom uczucia presji.
 2. Niefortunna wypowiedź: “Walczymy z mową nienawiści.”
  Lepiej powiedzieć: “Dbamy o przyjazną komunikację.”
  Uzasadnienie: Wyrażenie “walczymy” może wprowadzać negatywną atmosferę. Zamiast tego, używając bardziej konstruktywnego sformułowania, podkreślamy pozytywne działania.
 3. Niefortunna wypowiedź: “Chciałbym powiedzieć, że nie lubię pływać.”
  Lepiej powiedzieć: “Nie lubię pływać.”
  Uzasadnienie: W pierwszej wypowiedzi zbędnie wyrażono intencję mówcy, co nie wnosi wartości do komunikatu. Krótsza i bardziej bezpośrednia forma jest efektywniejsza.
 4. Niefortunna wypowiedź: “Powiem Wam szczerze, że nie chcę tam jechać.”
  Lepiej powiedzieć: “Nie chcę tam jechać.”
  Uzasadnienie: Dodanie “szczerze” jest redundantne i nie wprowadza istotnej treści. Krótsza forma jest bardziej klarowna.
 5. Niefortunna wypowiedź: “Ponieważ kończy mi się czas, to będę kończył wystąpienie.”
  Uzasadnienie: To zdanie jest całkowicie zbędne. Słuchacze zdają sobie sprawę, że mówca kończy wystąpienie z powodu braku czasu, więc nie trzeba tego dodatkowo podkreślać.

Rola Uważności Językowej polega na obserwacji i analizie wypowiedzi podczas spotkania Toastmasters. Osoba pełniąca tę rolę powinna dokładnie słuchać wszystkich wypowiedzi i notować wszelkie niefortunne sformułowania, aby później dostarczyć konstruktywną informację zwrotną. Dzięki temu wspieramy uczestników klubu w doskonaleniu swoich umiejętności komunikacyjnych.

Opiekun Gości w Klubie Toastmasters: Twoja Misja Błyskotliwej Powitalnej Przygody!

Witamy Cię w roli Opiekuna Gości w naszym klubie Toastmasters, gdzie Twoja rola ma kluczowe znaczenie! To Ty jesteś tym, który sprawia, że nasi nowi goście czują się jak część naszej niesamowitej społeczności.

Przygotowanie Przed Spotkaniem:

 • Przybywaj na spotkanie z uśmiechem, co najmniej 15 minut wcześniej, gotów/gotowa powitać naszych gości.
 • Pobierz Księgę Gości i zachęć ich, aby zostawili ślad swojej obecności, np. krótki komentarz czy pochwałę na temat spotkania.
 • Przedstaw swoją rolę gościom i spraw, by wiedzieli, że jesteś tu, aby odpowiedzieć na ich pytania. Zachęć ich do zadawania ich nurtujących kwestii. Przypomnij o wypełnieniu ankiety Gościa, która zapewnia informacje o klubie.
 • Weź ulotki klubowe od Dyrektora ds. Administracyjnych, które pomogą nowym gościom poznać naszą społeczność.

W Trakcie Spotkania Twoje Zadania:

 • Podchodź do gości z uśmiechem i otwartym umysłem, gotów/gotowa do rozmowy.
 • Opowiedz im o naszym klubie Toastmasters, naszym pasjonującym świecie mówców i liderów oraz jak mogą do nas dołączyć.
 • Bądź gotów/gotowa na pytania i pomóż rozwiać wszelkie wątpliwości.
 • Słuchaj uważnie i zbieraj opinie gości na temat ich wrażeń ze spotkania.
 • Wręcz ulotki klubowe, które otworzą drzwi do naszego klubu.

Wskazówki:

 • Jeśli liczba gości jest duża, poproś o wsparcie Wiceprezesa ds. Członkowskich lub innej odpowiedniej osoby. Nikt nie powinien czuć się pominięty!
 • Twoje narzędzia to uśmiech, pozytywne nastawienie, prawdziwe zainteresowanie drugą osobą oraz ulotki klubowe.

Pamiętaj:

 • Twój wkład jest kluczowy – goście decydują, czy chcą wracać i być może do nas dołączyć.

Kontynuacja Opieki Po Spotkaniu:

 • Twoja rola Opiekuna Gości nie kończy się na spotkaniu. Jeśli jest after-party, zadbasz także o gości wtedy.

Twoja misja to tworzyć pierwsze wrażenie, które przekształci nowych gości w pełnoprawnych członków naszej wspaniałej społeczności Toastmasters!

Nagrody w Klubie Toastmasters

W klubie Toastmasters cenimy wysiłek, zaangażowanie i rozwijanie umiejętności naszych członków. Podczas każdego spotkania mamy przyjemność nagradzać tych, którzy wyróżnili się swoimi umiejętnościami w trzech kluczowych kategoriach:

1. Najlepszy Mówca

Ta nagroda jest przyznawana osobie, która w danym spotkaniu dostarczyła najbardziej inspirującego i przekonującego wystąpienia. To moment, w którym członkowie naszej społeczności wybierają swojego ulubionego mówcę, doceniając jego lub jej zdolności i pasję.

2. Najlepszy Oceniający

W tej kategorii nagradzamy osobę, która wykazała się umiejętnościami oceny prezentacji mówców. To ona dostarczyła cenną i konstruktywną informację zwrotną. Wybierając Najlepszego Oceniającego, podziwiamy zdolność docenienia wysiłku innych.

3. Najlepszy Odpowiadający na Gorące Pytania

Nasz klub to także miejsce, gdzie improwizacja i umiejętność szybkiego myślenia są na wagę złota. W tej kategorii doceniamy osobę, która wyróżniła się odpowiedziami na trudne pytania podczas konkursu Gorących Pytań.

Tak jak zadecyduje publiczność.

W każdej z tych kategorii to nasi członkowie, publiczność naszych spotkań Toastmasters, głosują na swojego faworyta. Nagrody są wręczane na scenie przez moderatora spotkania, który organizuje głosowania podczas spotkania. Zwycięzcy otrzymują specjalne szarfy. Po wręczeniu nagród robimy zdjęcia na naszej klubowej scenie, a potem publikujemy je na naszych mediach społecznościowych, aby podzielić się chwilą triumfu.

Rola Moderatora – Kluczowe Informacje

Moderator Spotkania to osoba odpowiedzialna za zapewnienie sprawnego przebiegu spotkań oraz zarządzanie technicznymi aspektami wydarzenia. Jest to szczególnie istotne w czasach, gdy spotkania odbywają się zarówno w trybie online (na platformie Zoom), jak i tradycyjnie.

Narzędzia i Aplikacja

W klubie Top Careers Toastmasters mamy specjalnie napisaną aplikację dedykowaną tej roli. Aplikacja automatycznie przygotowuje formularze do głosowań i informacje zwrotne dla mówców oraz ewaluatorów. Polecamy zapoznanie się z naszym przewodnikiem: link do przewodnika.

Twoje Zadania

Maksymalnie dzień przed spotkaniem:

 • Dane Dostępowe: Skontaktuj się z Dyrektorem ds. Administracyjnych, aby uzyskać niezbędne dane dostępowe, takie jak hasło do klubowego komputera, konto hosta w Zoom oraz link do spotkania Top Careers Toastmasters na Zoom.

Przed Rozpoczęciem Spotkania:

 • Sprzęt i Połączenie: Upewnij się, że klubowy komputer jest podłączony do zasilania, sieci Wi-Fi oraz do projektora poprzez kabel HDMI. Podłącz także myszkę i kamerkę internetową.
 • Uruchomienie Zoom: Zaloguj się na konto użytkownika Windows i uruchom aplikację Zoom. Wybierz spotkanie “Top Careers Toastmasters” i kliknij “Start”. Dostosuj ustawienia kamery, aby mówcy byli dobrze widoczni. Nie wyłączaj mikrofonu na koncie hosta.
 • Aplikacja Moderatora: Uruchom przeglądarkę i otwórz stronę https://tctm-moderator.pl.

W Trakcie Spotkania:

 • Nagrywanie: Korzystając z aplikacji Zoom, uruchom nagrywanie, gdy mówca rozpoczyna przemówienie, a zakończ je, gdy mówca kończy wystąpienie.
 • Gorące Pytania: W trakcie sesji Gorących Pytań zapisuj imiona i nazwiska uczestników w aplikacji tctm-moderator.pl w zakładce Gorące Pytania.

Po Spotkaniu:

 • Informacja Zwrotna dla Mówców: W aplikacji Moderatora, w zakładce “Informacja Zwrotna”, roześlij jednym kliknięciem informacje zwrotne do wszystkich mówców.
 • Dostarczenie Nagrań: Wysyłanie nagrań mówców jest zadaniem Dyrektora ds. Administracyjnych, który się tym zajmuje.
 • Sprzęt i Oddanie: Posprzątaj i posortuj cały sprzęt i zwróć go Dyrektorowi ds. Administracyjnych, ponieważ to on sprawuje opiekę nad cały mieniem klubowym.

Twój wkład jest niezmiernie ważny, a Twoje działania mają na celu ułatwienie i urozmaicenie przebiegu naszych wydarzeń. To także doskonała okazja do nauki i rozwoju umiejętności technicznych oraz organizacyjnych.